2007
Τριώροφη κατοικία επι της οδού Χλόης, Π. Ψυχικό

Στο Π. Ψυχικό κληθήκαμε να σχεδιάσουμε μια μονοκατοικία που τόσο θα κάλυπτε τις ανάγκες των χρηστών της, όσο και θα αντικατόπτριζε τις σύγχρονες αρχιτεκτονικές τάσεις. Αποτέλεσμα αυτής της προσπάθειας ήταν να προταθεί –και να κατασκευαστεί- μία κατοικία τοποθετημένη στο πίσω μέρος του οικοπέδου, ώστε να αφήνει τον ενιαίο υπαίθριο εκτεθειμένο στον νότιο προσανατολισμό. Οι συνθετικές αρχές της κατοικίας, είναι η δημιουργία ενός κεντρικού όγκου με άξονα βορρά-νότου, που ενοποιείται με τους επιμέρους όγκους με την κατασκευή ενός τρισδιάστατου Π. Ο τονισμός αυτών των δύο βασικών αρχιτεκτονικών στοιχείων γίνεται με την διαφοροποίησή τους ως προς τα υλικά κατασκευής τους, έτσι το μεν Π κατασκευάζεται πλήρως από σκυρόδεμα, ενώ ο όγκος που το διαπερνά επενδύεται με μάρμαρο ειδικής επεξεργασίας που τονίζει την οριζοντιότητά του. Η τοποθέτηση της πισίνας σε άμεση επαφή με τους χώρους διημέρευσης, η μελετημένη φύτευση –τόσο του περιβάλλοντος χώρου, όσο και των δωμάτων- και η χρήση συστημάτων σκίασης δημιουργούν ένα μικροκλίμα, που δίνει την δυνατότητα στους χρήστες να αξιοποιούν διαφορετικές «γωνιές» και χώρους της κατοικίας, ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες και τις εποχές του έτους.