2005
Βρεφονηπιακός σταθμός Δήμου Περάματος

H μελέτη αφορά στην ανέγερση Βρεφονηπιακού Σταθμού Ολοκληρωμένης Φροντίδας για την φιλοξενία 30 συνολικά νηπίων και βρεφών, μετά των απαραιτήτων κοινοχρήστων χώρων εξυπηρέτησης και υποστήριξής των και είναι αποτέλεσμα α’ βραβείου σε διαγωνισμό μελέτης – κατασκευής. Ο Βρεφονηπιακός Σταθμός κατασκευάζεται σύμφωνα με μελέτες που εξασφαλίζουν την αξιοποίηση των ευνοϊκών κλιματολογικών συνθηκών της εύκρατης ζώνης για εξασφάλιση εσωτερικού περιβάλλοντος ευκρασίας και θερμικής άνεσης, με μείωση των θερμικών απωλειών των κτηρίων, την εξασφάλιση των όρων βιοκλιματικού σχεδιασμού του συγκροτήματος, ήτοι ηλιασμό και ανεμοπροστασία κατά τη χειμερινή περίοδο, αερισμό-δροσισμό και ηλιοπροστασία (σκίαση) κατά τη θερινή περίοδο, καθώς και κατάλληλο και επαρκή φυσικό φωτισμό, την εξασφάλιση της βέλτιστης ενεργειακής απόδοσης, τη μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων από τη λειτουργία του και την αυξημένη αντισεισμική ασφάλεια.