2001
Πολυώροφο κτήριο γραφείων επί της Λ. Συγγρού 126

Στην διασταύρωση των λεωφόρων Συγγρού και Καλλιρρόης σχεδιάστηκε από το αρχιτεκτονικό γραφείο Δ. Πορφύριος & Συνεργάτες ένα επταώροφο κτήριο γραφείων με επτά υπόγειους ορόφους στάθμευσης και υποστηρικτικών εγκαταστάσεων, όπου θα στεγάζονταν τα κεντρικά γραφεία ασφαλιστικής εταιρείας. Εμείς κληθήκαμε από τον ανάδοχο του έργου, να επιλύσουμε όλα τα κατασκευαστικά θέματα, να υποστηρίξουμε το εργοτάξιο και να συντάξουμε τα «ως κατασκευάσθηκε» σχέδια. Η ενασχόληση με το θέμα διήρκησε τρία χρόνια, μέχρι δηλαδή να κατασκευαστούν τα 4.500τμ της ανωδομής και τα 7.000τμ των υπογείων.