2007
Εξοχική κατοικία στο Σούνιο

Πρόκειται για τον εκσυγχρονισμό παλαιάς (1960) εξοχικής κατοικίας. Η μελέτη προβλέπει την κατασκευή «δίδυμων» μεζονετών με μικρό ημιυπόγειο χώρο. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στον οικολογικό και βιοκλιματικό σχεδιασμό του κτηρίου. Τα φέροντα στοιχεία του κτηρίου είναι από οπτοπλινθοδομη και σύνθετη ξυλεία ελάτης. Η στέγη επικαλύπτεται με τιτανιούχο ψευδάργυρο, ενώ οι κλίσεις της επιτρέπουν την δημιουργία σοφίτας για την τελική ανάπτυξη του κτιρίου σε τρείς στάθμες. Κύριο χαρακτηριστικό του εσωτερικού είναι η εργονομία.