2005
Τριώροφο κτήριο γραφείων επί της οδού Καρέα στο Μετς

Πρόκειται για τριώροφο κτήριο γραφείων και καταστημάτων σε οικόπεδο που βρίσκεται επί της οδού Καρέα (συνέχεια της Λ. Ηλιουπόλεως) κοντά στους στύλους του Ολυμπίου Διός. Βασικό χαρακτηριστικού της τελικής διαμόρφωσης του οικοπέδου είναι τα ερείπια αρχαίων εγκαταστάσεων τα οποία βρέθηκαν κατά την διάρκεια των εκσκαφών, συλλέχτηκαν και επανατοποθετήθηκαν εντός του οικοπέδου σε θέση τέτοια που να είναι ορατά από τους διερχόμενους μέσω της υάλινης κάλυψής τους. Το κτήριο διατάσσεται γραμμικά παράλληλα με τον δρόμο ακολουθόντας τις οπτικές φυγές προς την Ακρόπολη, ενώ η είσοδος του σημαίνεται από μεταλλικό στέγαστρο που καλύπτεται από περσίδες.