2007
Συνεδριακό κέντρο στο Αργοστόλι Κεφαλονιάς

Πρόκειται για νέο συνεδριακό κέντρο χωρητικότητας 325 συνέδρων και συνολικό εμβαδόν 2.200,00 μ2. Το οικόπεδο βρίσκεται στα όρια του Δήμου Αργοστολίου Κεφαλονιάς και έχει έκταση 10.764,14 μ2.  Το γενικότερο ανάγλυφο του εδάφους παρουσιάζει έντονη υψομετρική διαφορά στο μέτωπο προς τα βορειοανατολικά και κατά συνέπεια προς την πόλη του Αργοστολίου και την θάλασσα. Παραταύτα εντός του οικοπέδου οι κλήσεις είναι σχετικά ομαλές. Στόχος της επέμβασης είναι η δημιουργία ενός ευέλικτου χώρου που θα δραστηριοποιηθεί δυναμικά στην φιλοξενία πολύπλευρων συνεδριακών εκδηλώσεων.  Το κτιριολογικό πρόγραμμα οργανώνεται σε δέκα ενότητες σύμφωνα με τις προδιαγραφές της ΚΥΑ 239/1991 ΦΕΚ Β-208   και περιλαμβάνει την υποδοχή, την διοίκηση, την ασφάλεια, τους συνεδριακούς χώρους, του χώρους εστίασης και αναψυχής, εκθεσιακό χώρο, του χώρους εξυπηρέτησης, τις εγκαταστάσεις, κυκλοφορία και τέλος την στάθμευση των αυτοκινήτων. Το σχήμα του οικοπέδου επέβαλε την κυκλική χάραξη των επιμέρους κτιριακών ενοτήτων γεγονός που καθιστά την όλη αρχιτεκτονική σύνθεση εξαιρετικά ενδιαφέρουσα.