2008
Πυροσβεστικός σταθμός Καλαβρύτων Κορινθίας

H μελέτη αφορά στην ανέγερση Πυροσβεστικού Σταθμού  στα Καλάβρυτα Κορινθίας  συνολικής επιφάνειας 1450 τμ  και εκπονήθηκε στα πλαίσια συμμετοχής σε διαγωνισμό της Κ.Ε.Δ. με το σύστημα των ΣΔ.Ι.Τ.  Οι μελέτες εκπονήθηκαν σε συνεργασία με το Αρχιτεκτονικό Γραφείο Μελετών OPSIS EE M.Τσιλικης  Λάμπρου.  Οι βασικοί παράγοντες που επηρέασαν το σχεδιασμό ήταν: οι απαιτήσεις των προδιαγραφών των χώρων,  οι απαιτήσεις των προδιαγραφών του αύλειου χώρου,  η ικανοποίηση των απαιτήσεων σε Η/Μ εξοπλισμό,  η τήρηση των πολεοδομικών διατάξεων,  η σχέση του κτιρίου με το δημόσιο χώρο,  οι σύγχρονες βιοκλιματικές απαιτήσεις. Το προτεινόμενο κτίριο περιλαμβάνει τις εξής ενότητες: Διοικητής υποστήριξης,  Ενδιαίτησης προσωπικού, Αμαξοστασίου, Αποθήκευσης, Κοινόχρηστα και Η/Μ Εγκαταστάσεων. Το κτίριο στον σχεδιασμό του ενσωματώνει τους όρους του βιοκλιματικού σχεδιασμού, τη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας και των περιβαλλοντικών επιπτώσεων και την αυξημένη αντισεισμική ασφάλεια.