2008
Γραφεία φαρμακευτικής εταιρείας Galenica στην Κ. Κηφισιά