2003
Αποκατάσταση Γέφυρας “Βέργας”.

Το αναφερόμενο γεφύρι της Βέργας βρίσκεται στο Δημοτικό διαμέρισμα Μαλεσιάδας του Δήμου Ινάχου. Είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι η γέφυρα της Βέργας είναι ένα από τα ελάχιστα δείγματα γεφυρών αντίστοιχης μορφής και τεχνικής που σώζονται και μάλιστα σε καλή κατάσταση στην Αιτωλοακαρνανία.

Πρόκειται περί απλού λίθινου μονότοξου γεφυριού με συνολικό μήκος της ανοδομής της γέφυρας 40,00 μ. Το κατάστρωμα αποτελείται από καλντερίμι κατασκευασμένο από αργούς λίθους. Η όλη κατασκευή της ανοδομής φέρεται από το τόξο το οποίο ακολουθεί χάραξη ημικυκλίου. Το τόξο είναι κατασκευασμένο από λίθινους λαξευτούς θολίτες και είναι σε εσοχή 0,08 μ από το υπόλοιπο σώμα της λιθοδομής. Η διάμετρος του τόξου είναι 18,00 μ. και το ύψος του κλειδιού από τον πυθμένα είναι 9,30 μ περίπου.

Η γέφυρα της Βέργας αντιμετώπιζε ποικίλα προβλήματα ενίοτε σοβαρά που προέρχονταν κυρίως από την χρόνια έλλειψη συντήρησης αλλά και σε δυναμικές καταπονήσεις που είχει δεχθεί η κατασκευή.

Η πρόταση πρόβλεπε την συντήρηση, επισκευή, και αποκατάσταση της γέφυρας με τρόπο τέτοιο ώστε να ανακτηθούν οι στατικές και δομικές ιδιότητες της κατασκευής, να αποκατασταθεί η αρχική εικόνα της, να εξασφαλιστεί η ομαλή και ασφαλής λειτουργία της και τέλος να αποτελέσει η ίδια πόλο έλξης τόσο για τους δημότες όσο και για επισκέπτες.

Οι εργασίες αποκατάστασης εκτελέστηκαν το 2007 από την Τεχνική Εταιρεία του κου Γιώργου Μπουρελάκη.