2012
Πρότυπο βιοκλιματικό νηπιαγωγείο στην Ακαδημία Πλάτωνος

Αντικείμενο της παρούσας μελέτης είναι η δημιουργία ενός Πρότυπου και Βιοκλιματικού νηπιαγωγείου στην περιοχή της Ακαδημίας Πλάτωνος. Η δημιουργία ενός ευδιάκριτου κτιρίου που θα λειτουργεί ως τοπόσημο για την περιοχή ήταν μία από τις βασικές αρχές σχεδιασμού. Οι χώροι ανταποκρίνονται στις ανάγκες των νηπίων και τα γεωμετρικά στοιχεία στο χώρο βοηθούν τα παιδιά να αντιληφθούν βασικές έννοιες των σχημάτων. Τα χρώματα στους χώρους τα εξοικειώνουν με το δομημένο περιβάλλον και οι βιοκλιματικές αρχές που εφαρμόζονται με τις φυτεύσεις και το σωστό φωτισμό και αερισμό, βελτιώνουν τις συνθήκες εκπαίδευσης στο κτίριο.