2008
Αποκατάσταση γέφυρας Καμάρας

Η γέφυρα «Καμάρας» βρίσκεται εντός των ορίων του Δήμου Καλεντίνης στον Νομό Άρτας και ενώνει τις όχθες του ποταμού Άραχθου Καλεντίνης (Ρετσιανίτικο ρέμα).

Πρόκειται περί απλού μονότοξου γεφυριού κατασκευασμένου εξ’ ολοκλήρου από τοπικούς λίθους. Το συνολικό μήκος της ανοδομής είναι28,73 μ.και το κατάστρωμα αποτελείται από καλντερίμι κατασκευασμένο από σχιστολιθικές πλάκες. Η όλη κατασκευή της ανοδομής φέρεται από λίθινο τόξο το οποίο ακολουθεί χάραξη ημικυκλίου και η διάμετρος του είναι 25.74 μ. Το ύψος του κλειδιού από τον πυθμένα είναι 12,23 μ περίπου.

Στην βορειοδυτική πλευρά της γέφυρας και ακριβώς δίπλα σε αυτή  κατασκευάστηκε μεταγενέστερα μεταλλική γέφυρα για την διέλευση των αυτοκινήτων στην απέναντι όχθη.

Η γέφυρα «Καμάρας» αντιμετωπίζει ποικίλα προβλήματα που προέρχονται κυρίως από την χρόνια έλλειψη συντήρησης, προβλήματα ανάδειξης που προέρχονται κυρίως λόγω της δημιουργίας της νεότερης μεταλλικής γέφυρας και χρήσης λόγω της δυσκολίας πρόσβασής της.

Η πρόταση προβλέπει την συντήρηση, επισκευή, και αποκατάσταση της γέφυρας με τρόπο τέτοιο ώστε να ανακτηθούν οι στατικές και δομικές ιδιότητες της κατασκευής, να αποκατασταθεί η αρχική εικόνα της, να εξασφαλιστεί η ομαλή και ασφαλής λειτουργία της και τέλος να αποτελέσει η ίδια πόλο έλξης τόσο για τους δημότες όσο και για επισκέπτες με βασική επέμβαση την απομάκρυνση της νεότερης γέφυρας.