2004
Ναός Αγ. Γεωργίου Σφάκας, Δήμου Ελατείας

Ο ναός του Αγ. Γεωργίου  βρίσκεται παρά το χωριό Σφάκα εντός των ορίων του δήμου Ελάτειας της επαρχίας Λοκρίδος, σε απόσταση περίπου 100μ. βόρεια του νέου επαρχιακού δρόμου Αταλάντης – Λιβαδειάς. Αντικείμενο της μελέτης ήταν η αποτύπωση του Ναού, η καταγραφή των φθορών και ζημιών που έχει υποστεί το μνημείο, η εκτίμηση της υπάρχουσας κατάστασης και των προβλημάτων που αντιμετωπίζει και στη συνέχεια η σύνταξη  της οριστικής μελέτης και της μελέτης εφαρμογής για την αντιμετώπισή τους. Τα ιστορικά στοιχεία  που σώζονται από επιγραφές συνεκτιμήθηκαν με τα στοιχεία που προέκυψαν από τα οικοδομικά δεδομένα του κτηρίου σε μια προσπάθεια τεκμηρίωσης των οικοδομικών φάσεών του. Η πρόταση αποκατάστασης  είχε σαν στόχο κυρίως την προστασία του μνημείου από περαιτέρω φθορά και την αντιμετώπιση των επειγόντων δομικών και οικοδομικών προβλημάτων,  καθώς και της  πρόσβασης σε αυτό.