2006
Μονή Αγίας Ζώνης Βλαμαρής στη Σάμο

Η Μονή Αγίας Ζώνης Βλαμαρής Σάμου βρίσκεται στην ανατολική πλευρά της νήσου και συγκεκριμένα στην νοτιοδυτική άκρη του κάμπου της Βλαμαρής κοντά στο Παλαιόκαστρο. Το οικοδομικό συγκρότημα της μονής της Αγίας Ζώνης αντιμετωπίζει ποικίλα και σοβαρά προβλήματα εξαιτίας της επί μακρόν πλημμελούς συντηρήσεως, μετά από δεκαετιών υπολειτουργίας λόγω λειψανδρίας και λόγω του ότι έχει υποστεί κατά καιρούς διάφορες φθορές, όπως από τη μακροχρόνια φιλοξενία μεγάλου αριθμού ατόμων (μικρασιατική καταστροφή). Όσον αφορά τις χρήσεις, αυτές σχεδιάστηκαν σύμφωνα με τις ανάγκες που θα διαμορφώνονταν σε περίπτωση που η μονή επανδρωθεί με μια μικρή μοναστική αδελφότητα.  Για την αποκατάσταση του συγκροτήματος προτείνεται η αντιμετώπιση των δομικών, οικοδομικών, αισθητικών και λειτουργικών προβλημάτων που αντιμετωπίζουν τα κτίρια με τρόπο σύμφωνο προς τα δεδομένα και των αρχών των αναστηλωτικών επεμβάσεων. Κύριος στόχος του κτιριολογικού προγράμματος είναι να οργανώσει λειτουργικές ενότητες  έτσι ώστε να καλύπτει τις ανάγκες της μοναστικής ζωής και τις σύγχρονες απαιτήσεις της.