2008
Μουσείο εξορισθέντων στους Βρακάδες Ικαρίας

Η παρούσα μελέτη έχει σαν αντικείμενο τη συντήρηση και αποκατάσταση δυο παραδοσιακών κτισμάτων στους Βρακάδες Ραχών Ικαρίας του Νομού Σάμου. Πρόκειται για ένα σημαντικό για την περιοχή μνημείο και αποτελείται από μια κατοικία και ένα βοηθητικό κτίσμα, τα οποία θα στεγάσουν το μουσείο των εξορισθέντων. Η αποκατάστασή τους θα οδηγήσει στην ανάδειξη της Λαϊκής τοπικής αρχιτεκτονικής.