2004
Αποκατάσταση διατηρητέου κτηρίου στον Πόρο

Αντικείμενο της μελέτης ήταν η συντήρηση,  αποκατάσταση και επανάχρηση του διατηρητέου τριώροφου κτηρίου  στην παραλιακή οδό, Δημ. Δουζίνα 68, στο  Πόρο.   Πρόκειται για  ένα  σχετικά μεγάλο τριώροφο εκλεκτικιστικό κτήριο με νεοκλασικά στοιχεία και γενικές διαστάσεις 12,65 Χ 12,60 μέτρα περίπου.  Η κατασκευή του κτηρίου τοποθετείται στις αρχές του 20ου αιώνα, περίπου στο 1908 με 1910. Στην εκατονταετή και πλέον ιστορία του, το κτήριο είχε χρησιμεύσει σαν υποκατάστημα της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος και ταυτόχρονα σαν κατοικία του διοικητή της και μετέπειτα πρωθυπουργού της Ελλάδος Γ. Κορυζή.    Το υπάρχον διατηρητέο κτήριο  δεν χρησιμοποιείτο  λόγω της κακής κατάστασής του και των εκτεταμένων φθορών που έχρίζαν άμεσων επεμβάσεων.  Οι νέοι ιδιοκτήτες είχαν εξ’ αρχής την πρόθεση να επισκευάσουν το ακίνητο διατηρώντας γενικά τις αρχικές χρήσεις του και δείχνοντας σεβασμό στην ιστορική του αξία. Έτσι, η  αρχιτεκτονική  επίλυση  του  θέματος  οδήγησε  στην  δημιουργία χώρου γραφείων – καταστήματος  στο  ισόγειο και κατοικία στον  Α’ όροφο και  στον Β’ όροφο.