Ο παρών κλειστός διαγωνισμός έγινε σε συνεργασία με τους D-code ARCHITECTS Λήδα Δίτσα και Πάνο Κουντουρά. Αντικείμενο είναι η δημιουργία ενός νέου κτιρίου διοίκησης, το οποίο θα λειτουργεί ως σημείο αναφοράς και προβολής για την εικόνα της εταιρείας. Η μορφή και η διάπλαση των όγκων γίνεται με πρωτοποριακό σχεδιασμό και δυναμική μορφή που να παραπέμπει στη συνεχή κίνηση του αυτοκινητόδρομου. Το κτίριο τοποθετείται στην νοτιοανατολική γωνία του διατιθέμενου χώρου. Την κεντρική ιδέα της αρχιτεκτονικής λύσης σε κάτοψη συνθέτουν δύο βασικά ορθογώνια γεωμετρικά στοιχεία τα οποία «ολισθαίνουν» μεταξύ τους δημιουργώντας ένα επίμηκες σχήμα που έχει σαν συνδετικό στοιχείο «το αίθριο» στην θέση όπου γίνονται οι δύο είσοδοι του κτιρίου. Σε όψη οι δυο πτέρυγες συνθέτουν ένα δυναμικό στοιχείο σχήματος «Ζ», που προβάλει σχίζει και σκιάζει τις γυάλινες επιφάνειες, ενώ δίνει την αίσθηση της κίνησης. Η εναλλαγή των γυάλινων και συμπαγών επιφανειών επιτρέπουν τον φυσικό φωτισμό και εξασφαλίζουν την επαρκή σκίαση, δημιουργώντας ένα βιοκλιματικό κέλυφος σχεδιασμένο για κτίριο γραφείων. "/>

2014
Νέο κτίριο διοίκησης των αυτοκινητόδρομων Αιγαίου

Ο παρών κλειστός διαγωνισμός έγινε σε συνεργασία με τους D-code ARCHITECTS Λήδα Δίτσα και Πάνο Κουντουρά.

Αντικείμενο είναι η δημιουργία ενός νέου κτιρίου διοίκησης, το οποίο θα λειτουργεί ως σημείο αναφοράς και προβολής για την εικόνα της εταιρείας. Η μορφή και η διάπλαση των όγκων γίνεται με πρωτοποριακό σχεδιασμό και δυναμική μορφή που να παραπέμπει στη συνεχή κίνηση του αυτοκινητόδρομου. Το κτίριο τοποθετείται στην νοτιοανατολική γωνία του διατιθέμενου χώρου. Την κεντρική ιδέα της αρχιτεκτονικής λύσης σε κάτοψη συνθέτουν δύο βασικά ορθογώνια γεωμετρικά στοιχεία τα οποία «ολισθαίνουν» μεταξύ τους δημιουργώντας ένα επίμηκες σχήμα που έχει σαν συνδετικό στοιχείο «το αίθριο» στην θέση όπου γίνονται οι δύο είσοδοι του κτιρίου. Σε όψη οι δυο πτέρυγες συνθέτουν ένα δυναμικό στοιχείο σχήματος «Ζ», που προβάλει σχίζει και σκιάζει τις γυάλινες επιφάνειες, ενώ δίνει την αίσθηση της κίνησης. Η εναλλαγή των γυάλινων και συμπαγών επιφανειών επιτρέπουν τον φυσικό φωτισμό και εξασφαλίζουν την επαρκή σκίαση, δημιουργώντας ένα βιοκλιματικό κέλυφος σχεδιασμένο για κτίριο γραφείων.