2013
Ανάδειξη και λειτουργική αποκατάσταση του πύργου Δομενεγίνη

Στόχος της παρούσας μελέτης είναι η ανάδειξη του Πύργου Δομενεγίνη στη Ζάκυνθο μέσω του φωτισμού, λαμβάνοντας υπόψη τη θέση του μνημείου, τον αμυντικό του χαρακτήρα, τα υλικά των επιφανειών και τη χρήση του κτιρίου. Η κύρια όψη του είναι εξαιρετικά λιτή με μικρά ανοίγματα και λίθινα πλαίσια. Κατά την αποκατάστασή του, το κτίριο θα επιχριστεί με εξαίρεση τις λίθινες ακμές του. Ο φωτισμός του κτίσματος αποσκοπεί στην έμφαση του κτιριακού του όγκου μέσα από ήπιες επεμβάσεις. Πιο συγκεκριμένα τοποθετούνται σημειακά στοιχεία στις ακμές και στα ανοίγματά του, ενώ περιμετρικά στη βάση του θα υπάρχει διάχυτος γραμμικός φωτισμός. Εσωτερικά θα τοποθετηθούν ράγες φωτισμού μεταξύ των δοκών του μεσοπατώματος.