Η παρούσα μελέτη αφορά τις επεμβάσεις που πρόκειται να γίνουν στο «Κτίριο Μπασουράκου» το οποίο βρίσκεται στον Δήμο Σκάλας Νομού Λακωνίας. Το κτίριο είναι δείγμα βιομηχανικής αρχιτεκτονικής με χρήση ρυζόμυλου και προβλέπεται να φιλοξενήσει το Δημαρχείο του Δήμου Σκάλας καθώς και Πολιτιστικό Κέντρο. Στο ισόγειο και στους ορόφους του υπάρχοντος κτιρίου, χωροθετούνται οι λειτουργίες που αφορούν το Δημαρχιακό Μέγαρο. Στο ανατολικό όριο του οικοπέδου προτείνεται η  κατασκευή νέου κτιρίου, με δραστηριότητες συναφείς με το Πολιτιστικό Κέντρο. Σε επαφή με τη δυτική όψη του συγκροτήματος, δημιουργείται ημιυπαίθριος χώρος, που παραλαμβάνει τις εισόδους των δύο ενοτήτων του συγκροτήματος και αποτελεί τον υπαίθριο χώρο εκτόνωσης  της καφετέριας στο ισόγειο.   "/>

2010
Αποκατάσταση βιομηχανικού κτιρίου σε Δημαρχιακό Μέγαρο

Η παρούσα μελέτη αφορά τις επεμβάσεις που πρόκειται να γίνουν στο «Κτίριο Μπασουράκου» το οποίο βρίσκεται στον Δήμο Σκάλας Νομού Λακωνίας. Το κτίριο είναι δείγμα βιομηχανικής αρχιτεκτονικής με χρήση ρυζόμυλου και προβλέπεται να φιλοξενήσει το Δημαρχείο του Δήμου Σκάλας καθώς και Πολιτιστικό Κέντρο. Στο ισόγειο και στους ορόφους του υπάρχοντος κτιρίου, χωροθετούνται οι λειτουργίες που αφορούν το Δημαρχιακό Μέγαρο. Στο ανατολικό όριο του οικοπέδου προτείνεται η  κατασκευή νέου κτιρίου, με δραστηριότητες συναφείς με το Πολιτιστικό Κέντρο. Σε επαφή με τη δυτική όψη του συγκροτήματος, δημιουργείται ημιυπαίθριος χώρος, που παραλαμβάνει τις εισόδους των δύο ενοτήτων του συγκροτήματος και αποτελεί τον υπαίθριο χώρο εκτόνωσης  της καφετέριας στο ισόγειο.