2009
Ανάπλαση οδών στην Αγία Παρασκευή

Η παρούσα μελέτη σχετίζεται με την ανάπλαση οδών, μήκους 7,2 km και τη  δημιουργία  δικτύου ποδηλατοδρόμων στο βορειοδυτικό τμήμα του Δήμου Αγίας Παρασκευής, στην περιοχή «Κοντόπευκο».  Στόχοι της μελέτης είναι η ασφαλής μετακίνηση πεζών, Α.με.Α  και ποδηλάτων, η βελτίωση του μικροκλίματος των περιοχών του έργου και η αισθητική διαμόρφωσή τους. Βασική αρχή της μελέτης είναι η δημιουργία ενός μοτίβου που προσαρμόζεται κάθε φορά στις ανάγκες του κάθε τμήματος, με πλατώματα, χώρους στάσης και κίνησης, σκίαστρα και υπαίθρια καθιστικά.