2009
Ανάπλαση παραλιακού μετώπου Μονεμβασιάς

Αντικείμενο της παρούσας μελέτης είναι η ανάπλαση του παραλιακού μετώπου της Μονεμβασιάς. Το μέτωπο χωρίζεται σε δυο περιοχές μελέτης την Πλάκα-Μαρίνα και τον Κάκκαβο. Ιδιαίτερη σημασία δόθηκε στο σχεδιασμό μιας ενιαίας και ολοκληρωμένης γενικής εικόνας του μετώπου και στη σωστή διαμόρφωση του χώρου κίνησης των πεζών. Κατά την επίλυση ορίζονται οι ζώνες κίνησης των πεζών και των αυτοκινήτων, οι χώροι στάθμευσης και οι χώροι πράσινου. Χαρακτηριστικό στοιχείο της επέμβασης είναι η διαμόρφωση των ελαφριών κατασκευών (πέργκολες) για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων και τη χωροθέτηση των χρήσεων κατά μήκος του μετώπου.