2009
Ι.Ν. Μεταμορφώσεως του Σωτήρος και ανάδειξη του Βυζαντινού Κάστρου

Αντικείμενο της παρούσας μελέτης είναι η αποκατάσταση του Ι.Ν. Μεταμορφώσεως Σωτήρος (Παναγιά του Ποταμιού) και η ανάδειξη του βυζαντινού κάστρου στην θέση ‘Ποτάμι’ του Δήμου Καρλοβασίων, στη Νήσο Σάμο. Στη μελέτη περιλαμβάνονται τα κτίσματα του ναού, του άμεσου περιβάλλοντος χώρου αυτού, των κτισμάτων και του αρχαιολογικού χώρου του βυζαντινού κάστρου καθώς και η ανάδειξη της μεταξύ τους πορείας.