2008
Κατασκευή κτιρίου χώρων στάθμευσης στο Τ.Δ. Αγ.Πέτρου

Η παρούσα μελέτη σχετίζεται με την κατασκευή χώρων στάθμευσης στο Τ. Δ. Άγιου Πέτρου του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας. Η περιοχή παρουσιάζει μεγάλη επισκεψιμότητα, λόγω της γειτνιάζουσας Μονής κι έτσι κρίνεται αναγκαία η λειτουργία των χώρων στάθμευσης. Ο προτεινόμενος χώρος στάθμευσης αποτελείται από δύο στάθμες και περιλαμβάνει 26 θέσεις στάθμευσης στο υπόγειο-ισόγειο και 4 θέσεις στάθμευσης λεωφορείων στο δώμα.