2014
Ανακαίνιση κτιρίου γραφείων στη Λ.Μεσογείων

Στο κτίριο γραφείων της «ENTERPRISE HELLAS»  επί της Λεωφόρου Μεσογείων μελετήθηκαν και κατασκευάστηκαν οι εσωτερικές διαρρυθμίσεις τόσο του ισογείου όσο και των άλλων δύο ορόφων. Κεντρική ιδέα της μελέτης αποτελεί η σύνδεση του ισογείου με το πατάρι, μέσω μιας εσωτερικής κλίμακας, η οποία εφάπτεται σε καμπύλο τοίχο. Ο τοίχος αποτελεί  ισχυρό διαχωριστικό στοιχείο των χώρων του ισογείου. Παράλληλα έγιναν επεμβάσεις στις όψεις του κτιρίου και στον περιβάλλοντα χώρο του οικοπέδου.