2013
Ιστορικό Αρχείο Πολιτιστικού Ιδρυματος Τράπεζας Πειραιώς