2014
Ανάπλαση Πλαζ Βουλιαγμένης

Η Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου, προκειμένου να εκμισθώσει την Πλαζ Βουλιαγμένης, προέβη σε ανοιχτό διαγωνισμό με το σύστημα μελέτης – κατασκευής για ανάδειξη του βέλτιστου εκμισθωτή.

Στα πλαίσια αυτής της διαδικασίας προτάθηκαν επεμβάσεις, που αφορούν:

  • Την ανακαίνιση και εκσυγχρονισμό νομίμως υφισταμένων κτηριακών εγκαταστάσεων και την κατεδάφιση των αυθαιρέτων (όπως η αποκατάσταση και η επαναλειτουργία της ΩΚΕΑΝΙΔΑΣ).
  • Την τοποθέτηση ελαφριών αιρετών κατασκευών, που αναβαθμίζουν τις παρεχόμενες υπηρεσίες (καμπάνες με ξαπλώστρες, εφεκλυόμενες κατασκευές για υπαίθριες εκδηλώσεις).
  • Την βελτίωση των υπαίθριων υποδομών με τον εκσυγχρονισμό των υπαρχόντων και τη δημιουργία νέων (γήπεδα, παιδότοποι).
  • Την βελτίσωση του δικτύου πεζοδρόμων και της πρόσβασης στα εμποδιζόμενα άτομα.
  • Την διατήρηση, συντήρηση και τον εμπλουτισμό της υπάρχουσας φύτευσης.

Γενικά το σύνολο των υποδομών που δημιουργούνται με τις προτεινόμενες επεμβάσεις, διαμορφώσεις και χρήσεις θα εντάσσονται αρμονικά στο ιδιαίτερα ελκυστικό περιβάλλον της “Ακτής Βουλιαγμένης”, ενώ θα παρέχουν αναβαθμισμένες υπηρεσίες υψηλού επιπέδου σε όλη την διάρκεια της μίσθωσης του ακινήτου.