• σαφής οριοθέτηση των παρτεριών με χρήση οξειδωμένης λαμαρίνας.
 • φύτευση των παρτεριών με φυτά πυκνής αλλά χαμηλής βλάστησης.
 • καθαίρεση των περιμετρικών κρασπέδων.
 • δημιουργία μεταβατικής ζώνης μεταξύ του σταμπωτού σκυροδέματος και των παρτεριών με κροκάλες γκρίζας-καφέ απόχρωστης.
 • αντικατάσταση των φωτιστικών με νέα απλής γεωμετρικής μορφής από οξειδωμένη λαμαρίνα.
 • στα σημεία που υπάρχουν λωρίδες διαχωρισμού των θέσεων στάθμευσης θα τοποθετηθούν φωτιστικά δέσμης επί των κατακόρυφων λαμαρινών που οριοθετούν τα παρτέρια.
 • "/>

  2015
  Χώροι Στάθμευσης στον Αστέρα Βουλιαγμένης

  Σκοπός της μελέτης ήταν η αναβάθμιση του υπαίθριου χώρου στάθμευσης αυτοκινήτων στο ξενοδοχειακό συγκρότημα, ούτως ώστε να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις για υψηλού επιπέδου τελικού παρεχόμενου τουριστικού προϊόντος. Οι επεμβάσεις που προτάθηκαν σκοπό είχαν την εναρμόνιση του χώρου στάθμευσης με τις τρέχουσες προδιαγραφές, την ασφάλεια των χρηστών, την λειτουργικότητα, την οικονομία της κατασκευής και την δημιουργία μιας εικόνας που θα παρέπεμπε περισσότερο σε έναν “κήπο” που θα αποτελούσε την φυσική συνέχεια του μοναδικού τοπίου της περιοχής, εντός του οποίου θα σταθμεύουν προσωρινά τα οχήματα, παρά σε ένα αστικό τοπίο. Για την επίτευξη αυτής της εικόνας επιλέχθηκαν υλικά που εναρμονίζονται με το φυσικό τοπίο, όπως η οξειδωμένη λαμαρίνα και τα σκουρόχρωμα βότσαλα.

  Προκειμένου να δημιουργηθεί αυτή η εικόνα του “κήπου” προτάθηκαν τα εξής:

  • σαφής οριοθέτηση των παρτεριών με χρήση οξειδωμένης λαμαρίνας.
  • φύτευση των παρτεριών με φυτά πυκνής αλλά χαμηλής βλάστησης.
  • καθαίρεση των περιμετρικών κρασπέδων.
  • δημιουργία μεταβατικής ζώνης μεταξύ του σταμπωτού σκυροδέματος και των παρτεριών με κροκάλες γκρίζας-καφέ απόχρωστης.
  • αντικατάσταση των φωτιστικών με νέα απλής γεωμετρικής μορφής από οξειδωμένη λαμαρίνα.
  • στα σημεία που υπάρχουν λωρίδες διαχωρισμού των θέσεων στάθμευσης θα τοποθετηθούν φωτιστικά δέσμης επί των κατακόρυφων λαμαρινών που οριοθετούν τα παρτέρια.