2015
Ενεγειακή Αναβάθμιση και αλλαγή όψεων του Μηχανογραφικού Κέντρου της Τ...

Η Τράπεζα της Ελλάδος προκειμένου να αναβαθμίσει ενεργειακά το Μηχανογραφικό της Κέντρο, προχώρησε στην διενέργεια αρχιτεκτονικού διαγωνισμού. Στόχος της πρότασής μας ήταν οι όψεις να απαλλαγούν από το επαναλαμβανόμενο μοτίβο που δημιουργούσε η εναλλαγή των μεταλλικά υαλοστασίων με τα υποστυλώματα.

Έτσι στα δύο τριώροφα επιμήκη κτήρια που αποτελούν το συγκρότημα, θα τοποθετιούνται ενιαία υαλοπετάσματα με πλήρη και διαφανή στοιχεία, ώστε να αναδειχθεί ο καθαρός τους όγκος. Μια περιμετρική μαρκίζα θα σκίαζε την επιφάνεια των υποκείμενων υαλοπετασμάτων, δημιουργώντας ταυτόχρονα ένα ενιαίο περίγραμμα. Το δώμα των κτηρίων θα επεκτείνετο με ελαφριά κατασκευή και θα ενσωμάτωνε τα εξωτερικά κλιμακοστάσια της ανατολικής πλευράς των κτηρίων στον συνολικό όγκο, ορίζοντας ένα Π, υπό την στέγη του οποίου θα λάμβαναν χώρα οι διάφορες λειτουργίες.

Στο όριο της μαρκίζας και σε απόσταση από τα υαλοπετάσματα, θα τοποθετούντο μεταλλικά πανέλα ελεγχόμενης διάτρησης, που θα δημιουργούσαν ευνοϊκές συνθήκες σκιάσης και ηλιασμού στα κτήρια. Τα μεταλλικά αυτά πανέλα θα αποτελούντο από οπές, που θα έδιναν την αίσθηση της κίνησης στους διερχόμενους από την Λ. Μεσογείων αυτοκινητιστές και το μοτίβο τους θα παρέπεμπε στις διάτρητες καρτέλες προγραμματισμού της πρώτης γενιάς ηλεκτρονικών υπολογιστών και σε επεξεργαστές ψηφιακών δεδομένων (data, QR Code, matrix).

Παράλληλα με τον επανασχεδιασμό του κελύφους με τις αντίστοιχες επεμβάσεις στις ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις, η εφαρμογή σύγχρονης τεχνολογίας στις Η/Μ εγκαταστάσεις θα δημιουργούσε ένα κτήριο μηδενικού ισοζυγίου κατανάλωσης ενέργειας (zero energy building).