2016
Μελέτη αποκατάστασης μεταλλικού στέγαστρου για την κάλυψη της αίθουσας...