2009
Ξενοδοχείο στο Κάστρο Φολεγάνδρου

Το κτίσμα του ξενοδοχείου βρίσκται εντός του Κάστρου Φολεγάνδρου και έχει προκύψει από τη συνένωση δύο παλαιότερων κτηρίων. Τα δύο κτήρια είναι στενομέτωπα, διώροφα, γενικών διαστάσεων 6,30m x 14,40m. Η περίοδος κατασκευής των δύο κτηρίων καθώς και οι οικοδομικές τους φάσεις είναι δύσκολο να προσδιοριστούν με ακρίβεια λόγω των πολλαπλών επεμβάσεων που έχουν δεχτεί ως σήμερα. Ωστόσο γνωρίζουμε πως ο αρχικός πυρήνας χρονολογείται στον 16ο αιώνα, ενώ έγινε μεγάλη ανακατασκευή το 1824, όπως μαρτυρά και επιγραφή σε εντοιχισμένο υπέρθυρο.

Η πρόταση αποκατάστασης του κτηρίου στοχεύει στην αντιμετώπιση των δομικών και οικοδομικών προβλημάτων, στην αισθητική αναβάθμιση και μορφολογική αποκατάσταση του κτηρίου, καθώς και στην πλήρη λειτουργική αξιοποίηση του, κυρίως μέσω του εκσυχρονισμού των εγκαταστάσεών του.