2012
Κατοικία στον Εμπορείο Νισύρου – Sterna Nisyros Recedence Ι

Πρόκειται για ένα διώροφο καστρόσπιτο το οποίο βρίσκεται στον ορεινό οικισμό Εμπορειός της Νισύρου. Σκοπός του σχεδιασμού είναι η δημιουργία ενός σύγχρονου πειραματικού χώρου για την φιλοξενία καλλιτεχνών. Βασική αρχή της επέμβασης είναι η διατήρηση της αυθεντικότητας της αρχιτεκτονικής και οικοδομικής του κτιρίου, μέσω της διατήρησης και συντήρησης, κατά το δυνατόν, περισσοτέρων από τα αυθεντικά του στοιχεία, με σεβασμό όλων των ιστορικών φάσεων του κτιρίου των παραδοσιακών υλικών και τρόπων δομής. Επίσης βασικός στόχος για την ορθή αναστήλωση του συγκεκριμένου κτιρίου ώστε να λειτουργήσει πιλοτικά για την συνολική ανάδειξη της υποβαθμισμένης ιστορικής και αρχιτεκτονικής αξίας του μεσαιωνικού κάστρου γενικότερα. Τέλος, η πλήρης λειτουργική αξιοποίηση του κτιρίου μέσω της αναστήλωσης του και της προσαρμογής του στα σύγχρονα δεδομένα ήταν από τα βασικά ζητούμενα της επέμβασης.