2014
Αλλαγή Χρήσης Κτηρίου Ε.ΥΔ.Α.Π.

Σε εγκαταλελειμμένη αποθήκη στις εγκαταστάσεις της ΕΥΔΑΠ στον Περισσό, έγινε αλλαγή χρήσης με στόχο την επαναλειτουργία του. Μετά τις απαραίτητες αποτυπωτικές εργασίες, προτάθηκε και υλοποιήθηκε ένας νέος χώρος, με δύο διακριτές ως προς την λειτουργία τους ζώνες. Η πρώτη θα χρησιμοποιείται για εκπαιδευτικές δραστηριότητες, ενώ η δεύτερη θα στεγάζει γραφειακούς χώρους. Η διαμόρφωση των όψεων έγινε με τέτοιο τρόπο, ώστε να μεγιστοποιούνται τα ηλιακά οφέλη.