2020
Ανάδειξη αρχαιολογικού χώρου Βασιλικής Άμφισσας

Αντικείμενο της μελέτης είναι η ανάδειξη του αρχαιολογικού χώρου της παλαιοχριστιανικής βασιλικής στην Άμφισσα του Δήμου Δελφών Φωκίδας. Το προτεινόμενο στέγαστρο σχεδιάστηκε για τις ανάγκες προστασίας του ψηφιδωτού δαπέδου αλλά και της ανάδειξης του αρχαιολογικού χώρου της βασιλικής. Βασικές αρχές για τον σχεδιασμό του στεγάστρου αποτέλεσαν η πλήρης κάλυψη και προστασία του μνημείου καθώς και η ένταξη της νέας κατασκευής στο περιβάλλον. Κατά συνέπεια, η μορφολογία του στεγάστρου συγκροτείται από λιτά γεωμετρικά στοιχεία, με σκοπό την αισθητική εναρμόνιση με το μνημείο ούτως ώστε να μη δρα ανταγωνιστικά ως προς αυτό.