2020
Κεντρικά γραφεία ομίλου Γερμανός

Η μελέτη σήμανσης των κεντρικών γραφείων του ομίλου «Γερμανός» καθορίστηκε από τα αρχιτεκτονικά στοιχεία του κτιρίου και την εταιρική ταυτότητα του Ομίλου. Εμπνευσμένες από τις υλικότητες του κτιρίου, οι κατευθυντήριες πινακίδες συντίθενται από μαύρη ορθογώνια μεταλλική πλακέτα που αναγράφει την κατεύθυνση με έγχρωμα γράμματα, τοποθετημένη σε ξύλινο υπόβαθρο. Τα εικονογράμματα ακολουθούν την ίδια λογική, καθώς για την κατασκευή τους επιλέχθηκε cut-out λαμαρίνα βαμμένη σε μαύρο χρώμα.