2020
Επέκταση παραδοσιακής κατοικίας στην Κυπαρρισία

Πρόκειται για την αποκατάσταση, την αλλαγή διαρρύθμισης και την προσθήκη νέου τμήματος σε υπάρχουσα κατοικία στην Κυπαρισσία της Μεσσηνίας. Τόσο η αποκατάσταση, όσο και οι προσθήκες γίνονται με απόλυτο σεβασμό στον αρχιτεκτονικό χαρακτήρα του υπάρχοντος κτιρίου, που αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα της αρχιτεκτονικής της περιοχής. Βασική αρχή του σχεδιασμού ήταν η επέκταση να συνδιαλέγεται αρμονικά με το προϋπάρχον κτίσμα, ενώ παράλληλα να διατηρεί τη λειτουργική του συνέχεια. Αυτό επιτυγχάνεται με τη δημιουργία ενός διακριτού συνδετικού άξονα με ενιαία υαλοπετάσματα μεταξύ των δυο τμημάτων, που επιτρέπει την οπτική επαφή του εσωτερικού τόσο με την αυλή, όσο και με το φυτεμένο δώμα που διαμορφώνεται σε τμήμα του ορόφου. Στις όψεις γίνεται αισθητή η διαφοροποίηση του παλιού με το νέο τμήμα, δημιουργώντας παράλληλα μια εντύπωση λειτουργικής και αισθητικής συνέχειας.