2021
Μελέτη Ανάδειξης κελιού Αθ. Διάκου

Το κελί του Αθανασίου Διάκου αποτελεί διατηρητέο ιστορικό κτίριο στην Αρτοτίνα του νομού Φωκίδας, και πιο συγκεκριμένα στην Ιερά Μονή Ιωάννη Προδρόμου. Οι παρεμβάσεις που έλαβαν χώρα, έγιναν προκειμένου το σημαντικό αυτό μνημείο να συντηρηθεί και να αποκατασταθεί, κατά τρόπο ανάλογο με την ιστορική και αρχαιολογική αξία του. Αντιμετωπίστηκαν δομικά και οικοδομικά προβλήματα, ενώ αναβαθμίστηκε αισθητικά το ίδιο μνημείο καθώς και ο περιβάλλων χώρος του. Η παρέμβαση έγινε με σκοπό την ανάδειξη του μνημείου και την αξιοποίησή του ως μουσειακός χώρος.