2006
Μετατροπή διατηρητέων κτηρίων στο Ναύπλιο σε ξενώνα