2006
Καταστήματα με υπόγειους χώρους στάθμευσης στην Ανθούσα