2006
Συγκρότημα γραφείων & καταστήματος στο Μαρούσι