2006
Κτήριο καταστημάτων με υπόγειους χώρους στάθμευσης, Καβάλα