2007
Αποκατάσταση και προσθήκη σε νεοκλασικό κτήριο στην Άρτα