2003
Ανακαίνιση α’ και β’ στάθμης δημαρχείου Αμφιλοχίας