2003
Νερόμυλος Στενών Ευήνου δ.δ. Κόνισκας δ. Θέρμου ν. Αιτωλοακαρνανίας