2003
Πλατεία στον οικισμό Αμβρακίας δ. Θέρμου, ν. Αιτωλοακαρνανίας