2000
Κτήριο εταιρείας μηχανολογικού εξοπλισμού Grundfos