2000
Γραφεία εταιρείας Παπαφιλίππου στον Πύργο Αθηνών