2000
Εμπορευματικός σταθμός στον αερολιμένα «Ελ. Βενιζέλος»