2002
Ανακαίνιση όψεων νέας πτέρυγας νοσοκομείου «Αλεξάνδρα»