2003
Κατάστημα “La Boutique Horlogere” στο Χαλάνδρι