2003
Ανάπλαση πλατείας στο Ο.Τ.120 του δ. Περάματος