2003
Διαμόρφωση αυλείου χώρου γυμνασίου Λουτρού, Δήμος Αμφιλοχίας